Những bức chân dung độc đáo, tái hiện các ngôi sao nổi tiếng, chính khách thế giới từ hàng nghìn viên thuốc đủ màu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duy Khánh