Phật Tổ
Tên tranh : Phật Tổ
Mã tranh : TG89
Kích thước : 60x80 cm
Giá : Vui lòng liên hệ
 

Thánh Đa Minh
Mặt Phật
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Thánh Phaolô
Mẫu bàn tay cầu nguyện
Thánh tâm Đức Mẹ
Chúa đội mão gai
Thánh Gioan thời niên thiếu
Gia đình Thánh Gia
Thánh Đaminh Savio
Thánh Nữ
Thánh Cả Giuse
Tiệc cưới Cana
Chúa Mão Gai
Chúa Mão Gai
Phật Ngọc
Quan Âm
Đức mẹ Mễ Du
Thánh Anton
Thánh Cả Giuse
Chúa Giesu
Lệ Mẹ rơi
Mẹ Maria & Chúa Hài Đồng
Thánh Phero
Mẹ Teresa dòng Cát Minh
Phật bà quan âm
Đức Mẹ & Chúa Giêsu
Chúa Chiên Lành
Chúa 3 Ngôi
Đức mẹ sầu bi
Đức mẹ hồn xác lên trời
Đức Mẹ & Chúa Hài Đồng
Chúa chịu nạn
Quan thế âm bồ tát
Mình thánh chúa
Đạt ma sư tổ
Thánh Teresa
Chúa chịu nạn
Chúa Giesu
Chúa Giêsu
Chúa Chiên Lành
Chúa Giesu
Chân dung Chúa Jesus
Chúa mão gai
Thánh Martin
Chúa Thập Giá
Chúa Thánh Thể
Chân Dung Chúa
Chúa Mão Gai
Cha Bửu Diệp
Chúa cầu nguyện
ĐTC Gioan Phaolo 2
Chúa Chiên Lành
Đức Mẹ La Vang
Đức phật
Gia Đình Thánh Gia
Đức Phật
Thánh Cả Giuse
Niệm rải tâm từ
Chúa Phục Sinh
Chúa Đội Mão Gai
Chúa Giesu cầu nguyện
Chúa Giáng Sinh
Bữa tiệc ly
Đạt Ma Sư Tổ
Đức Phật
Đức Phật